நம் வாழ்க்கைகான 5 கேள்விகள்

249.00

SKU: 4901, CFOX1279 Categories: , ,

இக்கதை ஒரு தன்னம்பிக்கை நிறைந்த கதையாக இருக்கும். இதில் 2 கனவுகள் உடைய இருவர், வெற்றி அடைகிறார்களா, தோல்வி அடைகிறார்களா என்பதை பற்றியே இருக்கும். 5 கேள்விகள் என்ன, அதன் விடையும் இறுதியில் நமக்கு தெரியும்.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.